Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 zijn we gestart met een etentje/nieuwjaarsreceptie op 19 januari bij Asia Garden in Zoetermeer.

Van 22 januari tot en met juni zijn we bezig geweest op dinsdagmorgen met het sorteren en vouwen van de binnengekomen goederen. Daarna zijn er enkele vrijwilligers nog verschillende keren in de sorteerhal bezig geweest.

Met de rommelmarkt in Benthuizen presenteren we ons als stichting ZoBeRo met foto’s en materialen die we in de loop der jaren gekregen hebben als “dank u wel” van de Roemeense bevolking.

Er zijn drie goederen inzamelingen gehouden in Benthuizen. Er zijn conserven fabrieken aangeschreven voor conserven, en particulieren en bedrijven voor de financiële kant van het transport.

In totaal worden er twaalf keer oliebollen gebakken op verschillende locaties in Zoetermeer en Boskoop. Ook werd er geprobeerd om tolgelden terug te krijgen of vooraf vrijstelling te krijgen.

Er wordt erg op de financiën gelet. Alle vrijwilligers voeren belangeloos hun activiteiten uit.

Twee bestuursleden waren aftredend en herkiesbaar. Arthur Hoogendijk en Elly Bregman zij zijn beiden herkozen voor een periode van drie jaar. Henk Arends heeft z`n bestuursfunctie neergelegd, Marius Laban was bereid zijn plaats in te nemen.

Twee vrijwilligers lagen hun werkzaamheden neer. Het aan vragen van een nieuw rijbewijs is voor Gé Westdijk een te grote kostenpost gezien z’n gezondheid. Cor v.d. Bosch zet ook z’n werkzaamheden stop binnen ZoBeRo. Zij worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

Mevrouw Alie v.d. Bosch – Hertog is op 9 december op 87 jarige leeftijd overleden. Zij heeft ons trouw bijgestaan in het sorteren van de kleding.

Er zijn vijf bestuursvergaderingen gehouden en acht vergaderingen waar alle vrijwilligers voor werden uitgenodigd.

Er zijn meer contacten gelegd in Roemenie, dit is om niet te verzanden in het vertrouwde, en om alert te blijven of de goederen bij de armste bevolking terecht komt.

Totaal is er op 16 september 92 ton aan goederen naar Roemenie gebracht met zes vrachtwagens een busje en een camper.  Dan kunnen we denken aan kleding, conserven, ziekenhuismateriaal, bedden enz. ZoBeRo gaat voor de eerste levensbehoeften.

Zoetermeer, Benthuizen, Roemenie