Vrijwilligers

Voor informatie over stichting ZoBeRo kunt u terecht bij de de
hierna genoemde vrijwilligers:

Jan Reijneveld, voorzitter
Marjan v.d. Meer, penningmeester
Elly Bregman, secretaris
Arthur Hoogendijk, bestuurslid

Cees van Beveren
Nico van den Bosch
Arina Bregman
Geerlof Bregman
Kees Bregman
Koos Bregman
Reinie Bregman
Cok Buitelaar
Leon van Dam
Wilco van Duuren
Gisela Groen
Gerrit Hellema
Ellie Hertog
Jo van der Hoeven
Arie Kroon
Marius Laban
Arie van der Lede
Bart van der Lede
Natalie van der Lede
René Lindhout
Piet Pos
Arie Roos
Teunie Roos
Gerry de Ruiter
Jaap de Ruiter
Kees de Ruiter
Kees van Veen
Koos van der Velden
Wim van der Velden
Diane Verwey
Maarten Voorwinden

ZoBeRo erkend als ANBI
De belastingdienst heeft stichting ZoBeRo aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar conform de regels per 1 januari 2008.

Zoetermeer, Benthuizen, Roemenie