Activiteiten 2013

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN VAN 1 JAN. 2013 T/M 31 DEC. 2013
Er vonden 4 bestuursvergaderingen plaats.
Er vonden 8 vergaderingen plaats met de vrijwilligers.
Door bestuursleden werden diverse lezingen gehouden ter promotie van de stichting Zobero.
Er werd periodiek in het afgelopen boekjaar 1 nieuwsbrief uitgegeven.
Op markten/braderieën is er 12 keer oliebollen gebakken.
Er zijn 3 inzamelingsacties van kleding geweest bij het winkelcentrum te Benthuizen.
Er is door vrijwilligers in de periode van februari t/m juli op een vaste dag per week
kleding gesorteerd, gecontroleerd, gevouwen, verpakt en klaargezet voor transport.
De vrijwilligers zamelde een gewicht in van ongeveer 92 ton aan hulpgoederen.
Voornamelijk duurzame en hoogwaardige gerelateerde goederen. Goederen voor uitrusting van ziekenhuizen en inrichtingen. Kleding, schoeisel, conserven, schoolmeubilair, matrassen en verfproducten. Deze goederen werden gesorteerd, verpakt en opgeslagen in onze opslagruimtes te Zoetermeer en Benthuizen in afwachting van verder transport.
Op maandag 16 sept. 2013 vertrok vanaf de Zegwaartseweg te Zoetermeer een hulpgoederen transport bestaande uit 6 stuks afgeladen vrachtwagen/trailer combinaties. De combinaties waren afgeladen met 92 ton aan hoogwaardige en duurzame hulpgoederen getransporteerd naar onze vaste bestemmingen in Roemenië.

PROJECTEN
De stichting Zobero verleent hulp aan de bevolking die onder de armoedegrens leeft, (kinder)ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en ouderenverzorgingshuizen
De noodzakelijke hulp wordt jaarlijks vastgesteld en geëvalueerd door het bestuur.
Eigen waarnemingen van het bestuur en van onze contacten op locatie spelen in de besluitvorming een belangrijke rol.

PLANNING/SCHEMA 2014
De inzameling van hulpgoederen in Nederland wordt in 2014 in principe onverminderd gecontinueerd.
De sponsorwerving in Nederland wordt in 2014 in principe onverminderd gecontinueerd.
De bestuurlijke intentie is uitgesproken om in 2014 wederom een hulpgoederentransport samen te stellen. Het juiste en totale aantal trekker/trailer combinaties is mede afhankelijk van de aan ons aangeboden hulpgoederen en de fondsen beschikbaar.
De stichting hoopt de vruchtbare samenwerking met de stichting Asociatia Betania Bacau, en de diverse ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen, maatschappelijke instellingen en ondernemingen, te continueren.
Wij hopen het in ons gestelde vertrouwen van sponsors en donateurs, ook in het komende jaar, te mogen bestendigen. De stichting is voornemens het gebruik van de in goed vertrouwen ontvangen gelden en goederen van sponsors en donateurs op een transparante en overzichtelijke manier en met respect te blijven verklaren in dit en toekomstige jaarverslag(en).

Zoetermeer, Benthuizen, Roemenie