Brief uit Bacau

Ondanks alle moeilijkheden waar we vooral in Roemenië mee te maken hebben we ook vorig jaar, door alle betrokkenheid die er is, veel aandacht kunnen besteden aan families in hele moeilijke omstandigheden. Onze prioriteit lag vooral bij de zorg voor zeer arme gezinnen, evangelisatie, verspreiding van de in Nederland verzamelde goederen en het project: toekomst voor elk kind (schoolbeurzen).

Evangelisatie en verspreiding van Bijbels en lectuur

Pastorale begeleiding is altijd belangrijk. In deze moeilijke tijden hebben we daar extra aandacht aan besteed. Onze evangelist Luigi Rosca maar ook onze maatschappelijk werker Ciprian Tomita brachten veel huisbezoeken aan gezinnen in moeilijke omstandigheden. In 2021 hebben we 500 bijbels en 750 christelijke boeken verspreid over verschillende steden in Roemenië (Bacau, Brasov, Boekarest, Iasi, Vaslui). Gezinnen die op het platteland wonen hebben het vaak moeilijk en worden vaak vergeten. Daarom hebben we naast de materiele hulp veel meer Bijbels en lectuur in de dorpen verspreid. Bijbelstudies, de kinderclub maar ook de evangelisatie in de gevangenis werden allemaal kleinschaliger georganiseerd met inachtneming van de beperkingen en bestaande regels voor bezoeken en bijeenkomsten.

Maandelijkse hulp aan 120 gezinnen in moeilijke situaties

Zorg dragen voor arme gezinnen is altijd een prioriteit geweest bij ons in Bacau. Ook in 2021 was dat zo. Het is onze opdracht om gezinnen een stapje verder te helpen. En niet om afhankelijk te blijven van de uitgestoken hand. Dat is wat ons team in Roemenië voor staat! Natuurlijk staan we altijd klaar voor de gezinnen waar een of meerdere personen met ernstige beperking leven of ouderen die afhankelijk zijn van hulp. Al de andere gezinnen proberen we met kleine stapjes weer op weg te helpen. Vaak zien we dan dat deze gezinnen ook weer andere families helpen en hun ervaringen delen.

Financiële hulp in cisissituaties.

Het afgelopen jaar hadden we ook te maken met crisissituaties. Dat gaat vooral om operaties bij levensbedreigende situaties, waar snel ingegrepen moet worden. Hulp bij uithuiszettingen van mensen die hun huur niet mee kunnen betalen, in de meeste gevallen gaat dat om gezinnen met veel kinderen. Maar ook hulp bij begrafenissen, medicijnen voor ernstig zieke mensen en levensmiddelen voor kankerpatiëntjes. We konden 427 personen helpen om wat licht te brengen in een duister bestaan.

Kleding en levensmiddelen (conserven) 

Ook de kleding uit de hulptransporten wordt met zorg verspreid. We houden niet alles bij maar we hebben in 2020 in ieder geval 250 leerlingen uit arme gezinnen en 800 families van goede kleding kunnen voorzien. Deze kleding wordt met zorg gesorteerd door jullie  vrijwilligers uit Nederland en zodoende kunnen we de mensen met goede kleding helpen. Met de conserven die we kregen konden we 700 mensen helpen, veelal in ziekenhuizen, gaarkeukens en bejaardentehuizen.

Medische hulpmiddelen voor 175 personen

Via de hulptransporten die onder andere door stichting ZoBeRO naar Roemenië komen krijgen we vaak hulpmiddelen voor personen met beperkingen. Deze hulpmiddelen zijn bijzonder waardevol omdat ze vaak niet te verkrijgen zijn in Roemenië of heel erg duur zijn en voor de meeste gezinnen onbetaalbaar zijn. 175 personen konden we helpen met rolstoelen, ziekenhuisbedden voor ernstig zieke mensen (thuis of in bejaardentehuizen), Douche en po stoelen, krukken en looprekken. Ook konden we onderzoektafels doneren aan het ziekenhuis in Bacau, op de afdeling spoedeisende hulp. 

Ook medische materialen zoals verbandmiddelen, tilliften en sondes werden ter beschikking gesteld aan mensen die dat hard nodig hebben.

Studiebeurzen

Voor heel veel kinderen in het financieel gezien onmogelijk om onderwijs te volgen. Er is gebrek aan alles. Bijvoorbeeld: schriften, boeken, schijfwaren, schoenen, kleding en vervoer. Om te voorkomen dat deze kinderen geen onderwijs kunnen volgen krijgen 30 kinderen een studiebeurs. Dat gaat om 50 euro per maand Dit bedrag maakt het verschil van wel of geen onderwijs. Een belangrijk verschil voor de toekomst van deze kinderen!

Transitwoning

In 2021 konden we tijdelijke opvang bieden aan 3 dakloze gezinnen. Onze transitwoning gebruiken we om gezinnen tijdelijk op te vangen en de kinderen in een veilige omgeving te huisvesten. Deze tijdelijke opvangtijd gebruiken we om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de langere termijn.

Bedankt voor al jullie inzet en betrokkenheid.

HG

André