Welkom

De stichting ZoBeRo is op 7 oktober 1993 te Zoetermeer opgericht. De naam ZoBeRo is destijds afgeleid van de beginletters van de plaatsen Zoetermeer, Benthuizen en het land Roemenië. Op dit moment heeft de stichting haar zetel in Benthuizen (NL).

 

Doelstelling
Stichting Zobero zamelt geld en goederen in voor de bevolking die onder de armoedegrens leeft, (kinder)ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en ouderenverzorgingshuizen in Roemenië. Eén maal per jaar gaat een transport van ongeveer vijf vrachtwagencombinaties met hulpgoederen vanuit Benthuizen naar Roemenië, die daar worden overhandigd aan onze contacten in Bacau, Savinesti en Suceava. Deze contacten zorgen voor het goed verspreiden van de hulpgoederen en legt altijd verantwoording af aan stichting Zobero

De inzameling en verzending van hulpgoederen wordt verzorgd door vrijwilligers.

De stichting ZoBeRo is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI).

anbi

Zoetermeer, Benthuizen, Roemenie