Welkom

Informatie van Stichting ZoBeRo.

Het achterliggende jaar 2020 is voor ons allemaal een veel bewogen jaar geweest, zo ook voor de stichting ZoBeRo het zag er naar uit dat er geen transport kon plaatsvinden naar Roemenie, gelukkig konden door derden nog 2 vrachtwagens met onze goederen geleverd worden in Bacau en Onesti. Uiteindelijk werd er ook nog een vrachtwagen conserven door eigen vrijwilligers afgeleverd in Roemenie.  Onze inspanningen  van afgelopen jaar zijn dus niet helemaal voor niets geweest.

Voorlopig hopen we een transport in het najaar van 2021 te kunnen organiseren, maar dit is nog van het e.e.a. afhankelijk. We hopen daar snel meer over te weten.

Ook willen we laten weten dat de keet aan de Zegwaartseweg in Benthuizen, waar kleding ingezameld kon worden, gesloten is. De kleding mag vanaf heden gebracht worden naar Bredeweg 22, 2752 AA in Moerkapelle, op het voormalig terrein van Blonk. Dit kan iedere eerste zaterdag van de maand tot en met december, ’s ochtends tussen 9 en 11 uur. Wanneer er teveel binnen komt, moeten we in verband met de beperkte opslag die ons ter beschikking staat, een stop inbrengen.

Voor informatie kunt u mailen naar info@zobero.nl of bellen naar 0793412839.

Met vriendelijke groet,

Stichting ZoBeRo

De stichting ZoBeRo is op 7 oktober 1993 te Zoetermeer opgericht. De naam ZoBeRo is destijds afgeleid van de beginletters van de plaatsen Zoetermeer, Benthuizen en het land Roemenië. Op dit moment heeft de stichting haar zetel in Benthuizen (NL).

 

Doelstelling
Stichting Zobero zamelt geld en goederen in voor de bevolking die onder de armoedegrens leeft, (kinder)ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en ouderenverzorgingshuizen in Roemenië. Eén maal per jaar gaat een transport van ongeveer vijf vrachtwagencombinaties met hulpgoederen vanuit Benthuizen naar Roemenië, die daar worden overhandigd aan onze contacten in Bacau, Savinesti en Suceava. Deze contacten zorgen voor het goed verspreiden van de hulpgoederen en legt altijd verantwoording af aan stichting Zobero

De inzameling en verzending van hulpgoederen wordt verzorgd door vrijwilligers.

De stichting ZoBeRo is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI).

anbi

Zoetermeer, Benthuizen, Roemenie