Welkom

Informatie van Stichting ZoBeRo.

Het loopt naar het eind van het jaar de nieuwsbrief van de stichting van het afgelopen jaar is inmiddels gemaakt en zal ook op de website te zien zijn

het transport van najaar 2021 heeft inmiddels plaats gehad, we zijn afgelopen maand september met 3 vrachtwagens en 1 transport bus naar 5 plaatsen in Roemenië , 1 plaats in Hongarije geweest, en hebben een oriëntatie bezoek in Bosnië gedaan waar ook voedsel onder de vluchtelingen is uitgedeeld.                                                                                              Ook van het transport willen we e.e.a. op de website zetten.

Ons kleding inzamelpunt is; Bredeweg 22, 2752 AA in Moerkapelle, op het voormalig terrein van Blonk. Dit kan iedere eerste zaterdag van de maand tot en met december, ’s ochtends tussen 9 en 11 uur. Wanneer er teveel binnen komt, moeten we in verband met de beperkte opslag die ons ter beschikking staat, een stop inbrengen.

Voor informatie kunt u mailen naar info@zobero.nl of bellen naar +31653860133

Met vriendelijke groet,

Stichting ZoBeRo

De stichting ZoBeRo is op 7 oktober 1993 te Zoetermeer opgericht. De naam ZoBeRo is destijds afgeleid van de beginletters van de plaatsen Zoetermeer, Benthuizen en het land Roemenië. Op dit moment heeft de stichting haar zetel in Moerkapelle (NL)

 

Doelstelling
Stichting Zobero zamelt geld en goederen in voor de bevolking die onder de armoedegrens leeft, (kinder)ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en ouderenverzorgingshuizen in Roemenië. Eén maal per jaar gaat een transport van ongeveer vijf vrachtwagencombinaties met hulpgoederen vanuit Benthuizen naar Roemenië, die daar worden overhandigd aan onze contacten in Bacau, Savinesti en Suceava. Deze contacten zorgen voor het goed verspreiden van de hulpgoederen en legt altijd verantwoording af aan stichting Zobero

De inzameling en verzending van hulpgoederen wordt verzorgd door vrijwilligers.

De stichting ZoBeRo is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi