Stichting Zobero

Over ons

Wij zijn een non-profit instelling en werken uitsluitend met vrijwilligers.

Wij zamelen het hele jaar door hulpgoederen in voor onze contacten in Roemenië.

De goederen worden verzameld op de Bredeweg 22 in Moerkapelle elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur.

Deze goederen worden een keer in een jaar getransporteerd in september naar verschillende plaatsen in Roemenië, dit gebeurt met de door ons gehuurde vracht wagens met vrijwilligers.

De belastingdienst heeft stichting ZoBeRo aangemaakt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar conform de regels per 1 januari 2008.

Indien u de activiteiten van stichting ZoBeRo wilt ondersteunen en wilt bijdragen aan onze hulp transporten in 2023, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL87RABO0325944776 t.n.v. Stichting ZoBeRo.

Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen en hierin genoemd wil worden, vragen wij u dit te vermelden in de omschrijving van uw gift.

De goederen worden o.a. in Bacau gelost

De vrijwilligers van het transport 2022

Daar waar de goederen terecht komen

ONS WERK ONDERSTEUNEN?

© 2024 Stichting Zobero