Kledinginzameling

We willen de kledinginzameling weer opstarten elke eerste zaterdag van de maand. U kunt uw kleding weer brengen op de Bredeweg 22 te Moerkapelle van 900-11.00 uur.

WAT:
Zoals u ziet worden er ook andere goederen ingezameld. Medische hulpmiddelen en rolstoelen e.d. zijn altijd welkom. Ook incontinentiemateriaal e.d. hebben we graag. We zien u graag weer komen.

DOOR WIE:
Voor dit alles zijn natuurlijk mensen nodig die deze spullen sorteren en netjes inpakken, deze mensen zijn er gelukkig nog wel, maar de meeste van hen zijn al wat ouder.

Eigenlijk voelt u het wel aan: we zoeken wat jongere vrijwilligers die als de anderen moeten stoppen dit noodzakelijke en dankbare werk kunnen voortzetten!

ONS WERK ONDERSTEUNEN?

© 2024 Stichting Zobero